Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Αιτήσεις υποβάλλονται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας”,  του Τμήματις Ιατρικής Α.Π.Θ. Το πρόγραμμα υλοποιείται για…

Σπουδές στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» με την εγγύηση του Παν/μίου Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» αποτελεί σήμερα το μοναδικό αναγνωρισμένο από το κράτος Ελληνικό…

ΠΜΣ «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Χρηματοοικονομική Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών και Μονάδων» αποτελεί σήμερα το μοναδικό αναγνωρισμένο από το κράτος Ελληνικό…

Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών…

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο…

ΠΜΣ «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού : Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία»

Προκήρυξη θέσεων στο Διακρατικό, Διιδρυματικό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ανάπτυξη Αειφόρου Τουρισμού : Πολιτισμική Κληρονομιά, Περιβάλλον, Κοινωνία» για το…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών…

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στον τομέα Οινολογίας – Οινοτουρισμού στη Νάουσα

Στην ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στον τομέα Οινολογίας – Οινοτουρισμού προχωρά το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Δήμο…

ΠΜΣ «Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία 5 Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο…