ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την ΤτΕ

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα προσωρινά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση εξήντα (60) θέσεων τακτικού…

Προκήρυξη 1Γ/2019: Ο οριστικός πίνακας αποκλειομένων του γραπτού διαγωνισμού

Μετά την εξέταση των υποβληθεισών αντιρρήσεων, εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) ο Οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του…

ΑΣΕΠ: Πίνακας Αποκλειομένων της προκήρυξη 1Γ/2019 (Τράπεζα της Ελλάδος)

Εκδόθηκε και καταχωρίστηκε στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ο Πίνακας Αποκλειομένων υποψηφίων του Γραπτού Διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά εξήντα…

6.253 άτομα έκανα αίτηση για τις 60 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε οτι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού…

Βήμα βήμα η καταχωριση ηλεκτρονικής αιτησης για την προκήρυξη στην Τραπεζα της Ελλάδος

Λήγει στις 17 Απριλίου η προκήρυξη 1Γ/2019 μέσω της οποίας θα προσληφθούν στην Τραπεζα της Ελλάδος 60 μόνιμοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης…