Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών και αγροτικής επιχειρηματικότητας

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της…

Επιδοτήσεις έως 100.000 ευρώ το χρόνο για τη δημιουργία μικρών συνεταιρισμών

Πακέτο μέτρων για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα με τη χορήγηση κινήτρων για δημιουργία μικρών συνεταιρισμών, προωθεί το…

Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων

Μέχρι τις 15 Μαΐου οι αιτήσεις για ένταξη στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελουργικών Εκτάσεων Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί που επιθυμούν…