ΑΣΕΠ: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για την 1Γ/2022 και τις 383 προσλήψεις στην ΑΑΔΕ

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση μεταξύ άλλων, τριακοσίων ογδόντα τριών (383) κενών…

ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Προσωρινά αποτελέσματα για τον γραπτό διαγωνισμό

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού της προκήρυξης…

ΑΣΕΠ: Προσλαμβάνονται 565 μόνιμοι στην ΑΑΔΕ από την προκήρυξη 1Γ/2022

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την πλήρωση πεντακοσίων εξήντα πέντε (565) συνολικά κενών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων…

ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Οριστικά αποτελέσματα για την κατηγορία ΠΕ

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα έξι (146) θέσεων μόνιμου…

ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών κατηγορία ΠΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/25.2.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, θέσεων…

ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Βγήκαν τα πρώτα αποτελέσματα για τις 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών αποτελεσμάτων του γραπτού διαγωνισμού…

1Γ/2022: Ανακοινωθηκαν οι βαθμολογίες για τις 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. των πινάκων βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων,…

ΑΣΕΠ 1Γ/2022: Το Σάββατο ο γραπτός διαγωνισμός της ΑΑΔΕ – Δειτε τα εξεταστικά κέντρα

Λιγότερο από μία εβδομάδα απέμεινε για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων στην προκήρυξη 1Γ/2022 του ΑΣΕΠ για 822 μόνιμες προσλήψεις στην ΑΑΔΕ. Υπενθυμίζεται…