ΑΣΕΠ 2Κ/2022: Οριστικά αποτελέσματα για τις προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, διακοσίων…

Προκήρυξη 2Κ/2022: Πρόσκληση από ΑΣΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 8/23.02.2022/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά…

ΑΣΕΠ 2Κ/2022: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 437 προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης

Ηλεκτρονική αίτηση  υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ  για την πρόσληψη 473 ατόμων, στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου μπορούν να υποβάλλουν…

ΑΣΕΠ 2Κ/2022: Ολη η προκήρυξη για 473 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Το ΑΣΕΠ ανακοινωνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής…