ΑΣΕΠ 2Κ/2023: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 72 μόνιμους στα Επιμελητήρια

Εκδόθηκε η με αριθμό 2Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 14/τ. Α.Σ.Ε.Π./17.07.2023) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής,…

ΑΣΕΠ 2K/2023: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για μόνιμους στα Επιμελητήρια

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) θέσεων μόνιμου…