ΑΣΕΠ 4Κ/2021: Νέα προκήρυξη για 76 μόνιμες προσλήψεις σε 9 φορείς

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού…