ΑΣΕΠ: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2021

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ογδόντα τριών (83) θέσεων τακτικού…