ΑΣΕΠ: Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2019

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εβδομήντα πέντε (75) θέσεων τακτικού…