ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Νέα πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για τις 404 θέσεις σε φορείς του υπ. Υγείας

Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού…

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Νέα πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών για 404 θέσεις στο Υπ. Υγείας

Προκειμένου να καταρτιστούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404)…

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 726 θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας

Εκδόθηκαν την Τετάρτη και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση,…

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Τα αποτελέσματα (TE) για 483 προσλήψεις στο υπουργείο Υγείας

Eκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/06-08-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας,…

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών απο υπόψήφιους

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού…

ΑΣΕΠ 6Κ/2020: Πρόσκληση για ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τετρακοσίων ογδόντα τριών (483)…