ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Υποβολή δικαιολογητικών για τις προσλήψεις στο Εθνικό Τυπογραφείο

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας…

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών απο υποψήφιους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού…

ΑΣΕΠ 7Κ/2020: Ενας στους 40 θα προσληφθεί – Πόσε αιτήσεις υποβλήθηκαν

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 38/23-9-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι δύο (22) θέσεων τακτικού προσωπικού…