ΑΣΕΠ: 27.559 αιτήσεις υποβλήθηκαν για 173 μόνιμες θεσεις στον e-ΕΦΚΑ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 78/τ. Α.Σ.Ε.Π./7.12.2022) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου…

ΑΣΕΠ 9K/2022: Ολη η προκήρυξη για 173 μόνιμες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 9K/2022 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 173 θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…

ΑΣΕΠ 9K/2022: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 173 μονιμους στον e-ΕΦΚΑ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μονίμου…