9Κ/2018: Από 16 Ιουλίου οι αιτήσεις για 46 θέσεις στο Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Eκδόθηκε η 9Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/28.6.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής…