Γραπτός διαγωνισμός για 548 μόνιμους στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Μέσω γραπτού διαγωνισμού αναμένται να προσληφθούν 548 μόνιμοι υπάλληλοι για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα…

Προκήρυξη 3E/2017: Θέσεις Ειδικευμένου Προσωπικού στο ΑΣΕΠ

Το ΑΣΕΠ προκηρυσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού, για την κάλυψη αναγκών του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού…

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2016: Εως τις 21/12 οι αιτησεις για 52 μόνιμους στο υπ. Οικονομικών

Συνεχίνονται οιαιτησεις για την προκήρυξη 4Κ/2016 του ΑΣΕΠ μέσω της οποίας θα προσληφθούν πενήντα δύο (52) μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη…

Στο ΑΣΕΠ η προκήρυξη για 300 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ έχει ζητήσει την κάλυψη 300 θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι περισσότερες αφορούν…