ΔΕΔΔΗΕ: Ολη η προκήρυξη για τις 393 μόνιμες θέσεις εργασίας

Η Εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων ενενήντα τριών (393) συνολικά θέσεων…

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 100 μόνιμες θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ – Ολη η προκήρυξη

Ξεκίνησαν οι αι΄τήσεις για τις 100 μόνιμες θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης…