Σεμινάρια Ποινικής Δικονομίας για τους δικηγόρους νομικής βοήθειας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνει κύκλο σεμιναρίων Ποινικής Δικονομίας για τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη λίστα των Δικηγόρων…

Δικηγόρος στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ζητάνε Δικηγόρο Προϋποθέσεις:  Πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικής σχολής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  Μεταπτυχιακός τίτλος…