Δικηγόρος στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ζητάνε Δικηγόρο Προϋποθέσεις:  Πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικής σχολής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  Μεταπτυχιακός τίτλος…