23 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης  

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  θα προβεί στην Κατάρτιση Καταλόγων Επικουρικού Προσωπικού, συνολικού αριθμού είκοσι (23) ατόμων για την…