ΠΟΥ: Από 21 έως 28 ημέρες το ενδεδειγμένο διάστημα μεταξύ των δόσεων για το εμβόλιο Pfizer/Biontech

Η στρατηγική συμβουλευτική επιτροπή 26 επιστημόνων, εγνωσμένου κύρους για την ανοσοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού απηύθυνε σύσταση σύμφωνα με την οποία…