Ερευνα του ΣΕΒ: Επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) το 35,6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας ήδη αντιμετωπίζει…