Παπαθανάσης: Ξεκινάνε τον Ιούνιο οι αιτήσεις για το «Ερευνώ – Καινοτομώ»

Υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-…