Έρχεται ευνοϊκότερο πλαίσιο συνταξιοδότησης για βαρέα και ανθυγιεινά

Στη θέσπιση ενός ευνοϊκότερου πλαισίου θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) προχωρά η κυβέρνηση,…