Γραπτός διαγωνισμός 1Γ/2022: Ολη η προκήρυξη για 822 θέσεις στην ΑΑΔΕ

Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει την πληρωση οκτακοσίων είκοσι δυο (822) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με γραπτό…

ΑΣΕΠ: Δημοσιευτηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2017

Eκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη…