Πρόγραμμα υποτροφιών Ιδρύματος Μποδοσάκη- Ξεκινούν οι αιτήσεις

Για την προαγωγή της Παιδείας, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του Ιδρύματος Μποδοσάκη διευρύνεται σε τρία επίπεδα: Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, Μεταδιδακτορικής…