ΑΣΕΠ: Θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Δ/νσης στο Υπουργείο Εσωτερικών

νωστοποιείται ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4369/27-2-2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ η Προκήρυξη για την πλήρωση των…

Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ, παρέχονται με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Π. Σκουρλέτη.…

Μόνιμες προσλήψεις στους ΟΤΑ από τους προσωρινούς πίνακες του ΑΣΕΠ

Εγκύκλιο με την οποία δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους να προσλάβουν μόνιμα εκείνους τους εργαζομένους που απασχολούνταν με βάση προσωρινούς πίνακες…