ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 7Κ/2016 για θέσεις στο υπ. Υγείας

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων σαράντα οκτώ (348) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής…

ΑΣΕΠ: Θέση Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. Α1α/οικ.95759/22-12-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργού Υγείας για την πλήρωση της θέσης Αναπληρωτή Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου…