Θέσεις Εργασίας στην PRAKSIS (Αθήνα)

Το Σωματείο PRAKSIS αναζητά συνεργάτες για την υλοποίηση προγραμμάτων Απαιτούμενα προσόντα: Για τη θέση του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ (κωδικός: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ) Πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακός Τίτλος (επιθυμητός) Τουλάχιστον 7ετή εμπειρία…

Η PRAKSIS αναζητά συνεργάτη-Διερμηνέα στη Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο Praksis αναζητά συνεργάτη-Διερμηνέα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος«AccommodationandServicestoAsylumSeekersinGreece» του οποίου στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στέγασης, συνοδείας,…

PRAKSIS: Θέση Συντονιστή σε Δομή Φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη

Η PRAKSIS, αναζητά έναν συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη της θέσης Συντονιστή σε Δομή Φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει: Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης…