Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2016: Από τις 17 Ιανουαρίου οι αιτησεις για 1.666 μόνιμες προσλήψεις σε νοσοκομεία

Από τις 17 Ιανουαρίου θα γίνονται δεκτές οι αιτησεις των υποψηφίων για τις 1.666 μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας…

ΑΣΕΠ: Ολόκληρη η προκήρυξη 5Κ/2016 για 80 μόνιμες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας ογδόντα (80) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι- ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημι- ακής και Τεχνολογικής…

Ξανθός: 2.000 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού έως 28 Δεκεμβρίου

Το σχέδιο σταδιακής βελτίωσης, αναβάθμισης και αναδιοργάνωσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα υλοποιήσει το επόμενο…

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2016: Εως τις 21/12 οι αιτησεις για 52 μόνιμους στο υπ. Οικονομικών

Συνεχίνονται οιαιτησεις για την προκήρυξη 4Κ/2016 του ΑΣΕΠ μέσω της οποίας θα προσληφθούν πενήντα δύο (52) μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη…