Αυτος είναι ο νέος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ – Δειτε το ΦΕΚ

Το ΑΣΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στον κλάδο/ειδικότητα ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ να υποβάλουν, εφόσον κατέχουν τα τυπικά…

ΑΣΕΠ 1Γ/2024: Νέος μίνι διαγωνισμός – εξπρες για μόνιμους στο ΥΠΕΝ

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Γ/2024 Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας στον κλάδο/ειδικότητα…

ΑΣΕΠ 5Κ/2023: Υποβολή δικαιολογητικών για 79 θέσεις ΥΕ στα νοσοκομεία

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων της Προκήρυξης 5Κ/2023 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023, Φ.Ε.Κ 1/τ.Α.Σ.Ε.Π./11.1.2024  Φ.Ε.Κ. 4/18.01.2024) που αφορά…

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για 817 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων…