ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν δικαιούχοι, πάροχοι και αποκλειόμενοι για τις παιδικές κατασκηνώσεις 2020

Αναρτήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων, στο πλαίσιο του προγράμματος…

ΟΑΕΔ: Τα οριστικά μητρώα δικαιούχων και παρόχων για κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Αναρτήθηκαν από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του ΟΑΕΔ τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων – Εργαζομένων», «Δικαιούχων-Ανέργων» και «Παρόχων» καθώς και ο οριστικός…