Ξεκινούν οι αιτήσεις για 609 προσλήψεις σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ (προκηρύξεις)

Δημοσιευτηκαν οι νέες προκήρύξεις για 609 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες…