Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-22 την έναρξη λειτουργίας του 19ου κύκλου του…

Εξ αποστάσεως σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού από το Παν. Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει τρία εξ αποστάσεως σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού για τον μήνα Δεκέμβρη, κατά τα οποία τρία στελέχη επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση»

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη…

ΠΜΣ «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Μεταναστευτικές Σπουδές»

Τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (επισπεύδον Τμήμα) και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνουν και λειτουργούν…

Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του…

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας γίνεται πιο φιλικό στους φοιτητές με αναπηρία

Οι περίπου 110 φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), μέχρι το τέλος τους έτους θα…

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής Δημόσια Διοίκηση»

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διεθνής Δημόσια…