Παράταση συμβάσεων επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανακοινώνει ότι έχει συντάξει σχέδιο ρύθμισης που πρόκειται να κατατεθεί άμεσα προς…