Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης στα Παιδικά Χωριά SOS

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκυρρήσουν μία θέση Στελέχους Οικονομικής Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων [Κωδικός Θέσης: FO1] πλήρους απασχόλησης (με έδρα εργασίας…

Θέσεις εργασίας στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Κρήτη, Μυτιλήνη)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση (1) Παιδαγωγού (Κωδικός Θέσης: ΠΑΙΔ1) πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση των δραστηριοτήτων του Παιδικού Χωριού SOS…

Προσλήψεις στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Aθήνας (περιοχή Κυψέλης):…

Θέση Παιδαγωγού στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Tα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τη Στέγη Νέων Αθηνών Προϋποθέσεις: Πτυχίο Α.Ε.Ι. κοινωνικών / ανθρωπιστικών σπουδών (ψυχολογίας, παιδαγωγικών, κοινωνικής…

Καθηγητής Αγγλικών στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Tα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Καθηγητή Αγγλικών  μερικής απογευματινής απασχόλησης για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Προϋποθέσεις: Πτυχίο Π.Ε. αγγλικής φιλολογίας Σε περίπτωση που…