Προσλήψεις στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τις ακόλουθες θέσεις εκπαιδευτικών μερικής απασχόλησης για την στελέχωση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Aθήνας (περιοχή Κυψέλης): Φιλολόγων  (ΚΩΔ.…

Θέση Παιδαγωγού στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Tα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν θέση Παιδαγωγού πλήρους απασχόλησης για τη Στέγη Νέων Αθηνών Προϋποθέσεις: Πτυχίο Α.Ε.Ι. κοινωνικών / ανθρωπιστικών σπουδών (ψυχολογίας, παιδαγωγικών, κοινωνικής εργασίας, ψυχιατρικοί…

Καθηγητής Αγγλικών στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Tα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν θέση Καθηγητή Αγγλικών  μερικής απογευματινής απασχόλησης για το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Προϋποθέσεις: Πτυχίο Π.Ε. αγγλικής φιλολογίας Σε περίπτωση που το πτυχίο έχει…

Κοινωνικός Λειτουργός στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Κομοτηνή)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν θέση Κοινωνικού Λειτουργού (πλήρους απασχόλησης) για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Κομοτηνής Αναλυτικά, ο/η υποψήφιος/α χρειάζεται να διαθέτει: πτυχίο ΑΕΙ…

Δικηγόρος στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος (Αθήνα)

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος ζητάνε Δικηγόρο Προϋποθέσεις:  Πτυχίο Α.Ε.Ι. νομικής σχολής ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας  Μεταπτυχιακός τίτλος…