58 προσλήψεις εποχικών στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αχαϊα)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας ανακοινώνει την πρόσληψη, από 1-6-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού…

6 θέσεις διοικητικών στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6)…