Πολεμικό Ναυτικό: Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους επιτυχόντες ΕΠΟΠ – Δείτε πίνακες

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού (https://www.hellenicnavy.gr/) οι πίνακες με τους επιτυχόντες και επιλαχόντες υποψηφίους ΕΠ.ΟΠ, στις ειδικότητες/εξειδικεύσεις: -Τ/ΜΗΧ…