Το ΑΣΕΠ «παγώνει» την προκήρυξη 11Κ/2018 για 1.116 θέσεις σε φορείς του υπ. Υγείας

Γνωστοποιείται ότι, ύστερα από το υπ’ αριθ. πρωτ. 923/21.12.2018 έγγραφο-αίτημα του Υπουργείου Υγείας, αναστέλλεται προσωρινά η έκδοση της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 11Κ/2018, που αφορά στην πλήρωση…