Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας

Την επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε επιπλέον 104 σχολικές μονάδες όλης της χώρας ανακοινώνει με εγκύκλιο του προς τις…

Σχολικά γεύματα σε 954 Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-19

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή…

Σε ποια σχολεία επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα»

Τα σχολεία στα οποία επεκτείνεται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» καθώς και τη νέα   διαδικασία αποστολής πρακτικού ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής,…