Οι επιπτώσεις των εργασιακών μεταρρυθμίσεων σε αμοιβές, απασχόληση και ανεργία

Το πακέτο των εργασιακών μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής οδήγησε σε μείωση των πραγματικών ετήσιων μισθών κατά 18%,…