ΑΣΕΠ 1Γ/2019: Προσωρινά αποτελέσματα επιλαχόντων για 20 θέσεις στην ΤτΕ

Στην κατάρτιση νέων προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων για την πλήρωση 20 θέσεων κλάδου ΔΕ Λογιστικού, Ταμιακού της Τράπεζας της…

6.253 άτομα έκανα αίτηση για τις 60 μόνιμες θέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε οτι στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/18-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με γραπτό διαγωνισμό, εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού…