Διδακτορικό Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται υποψηφίους, κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Ειδίκευσης, για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στις παρακάτω…

Πρόγραμμα Κλινικής Εκπαίδευσης στην Παθολογία του Λόγου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και σε Επαγγελματίες Λειτουργούς στο…

Τεχνικές Αντιμετώπισης Παιδιών με Αναπτυχιακές Διαταραχές

Σε ποιους απευθύνεται: Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς – παιδαγωγούς, σε ειδικούς ψυχικής υγείας και φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σκοπός: Στόχος της παρούσας ημερίδας…