2 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολολογίας Νοτ. Ελλάδος (Δήμος Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων)

Η Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολολογίας Νοτ. Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό…

2 θέσεις εργασίας στη ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων (Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής)

Η ΙΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για…

5 θέσεις εργασίας στους «Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Θεσσαλονίκης»

Οι «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Θεσσαλονίκης (Πρώην Κρατικοί)» ανακοινώνουν την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου…

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2011-2012

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η 2η φάση των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…

Πίνακες εκπαιδευτικών για πρόσληψη στα καλλιτεχνικά σχολεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι αναρτήθηκε ο προσωρινός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού…

21 θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία…

2 θέσεις εργασίας στην Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολολογίας Νοτ. Ελλάδος (Δήμος Καλαμπάκας Ν. Τρικάλων)

Η Εφορεία Παλαιανθρωπολογίας Σπηλαιολολογίας Νοτ. Ελλάδος ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό…