Οι Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων

Εισηγητής:  Γιώργος Κορομηλάς, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικών ελέγχων– Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Σκοπός:Η ανάλυση των αλλαγών στη…

250 διανομείς και διοικητικοί στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)

Το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε έχει συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να προσληφθούν 250 νέοι υπάλληλοι από τους καταλόγους ανέργων…

2 προσλήψεις στη ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων(Άρτα)

Η ΛΓ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό…