Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενέκρινε 140 επενδυτικά σχέδια

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση των Επενδυτικών Σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/04 από τη Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας…

Κινησιολογία

ΛΗΞΗ: 3/10/2011 Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας κυρίως αποφοίτων των ΤΕΦΑΑ των ελληνικών ΑΕΙ, πτυχιούχων άλλων Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ…

Παιδαγωγική

ΛΗΞΗ: 30/9/2011 Στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 2006-07 Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών…

Δημόσια Διοίκηση στην κατεύθυνση «Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση»

ΛΗΞΗ: 20/9/2011 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης με τίτλο…

Βυζαντινές Σπουδές

ΛΗΞΗ: 27/9/2011 Τα Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσουν εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Διατμηματικό Πρόγραμμα…