3 προσλήψεις στη ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων(Ν.Ημαθίας)

Η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό…