13 προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη 13 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

8 προσλήψεις στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ν. Ηρακλείου & Ν. Λασιθίου)

Η 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

5 προσλήψεις στους Ειδικούς Χώρους Παραμονής Αλλοδαπών (Ε.Χ.Π.Α.), της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

2 προσλήψεις στο ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Ν. Αιτωλ/νίας)

Το ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αχελώου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Υ.Η.Σ. Καστρακίου) ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου…

Υποτροφία για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου Imperial College London

ΛΗΞΗ: 30/10/2011 Το ίδρυμα «Α. Γ. Λεβέντη» ανακοίνωσε προκήρυξη υποτροφίας για τριετές Διδακτορικό στο Centre for Bio-Inspired Technology του Πανεπιστημίου…

Υποτροφίες Έρευνας για νέους επιστήμονες με διατριβή και ανερχόμενους νέους επιστήμονες

ΛΗΞΗ: 9/12/2011 Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών προσφέρει υποτροφίες ενός έτους σε νέους επιστήμονες με διατριβή και ανερχόμενους νέους επιστήμονες.…