Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μηχανική (Τεχνολογία) των Υπηρεσιών» (I.M.Service Engineering)

ΛΗΞΗ: 31/1/2012 Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Mundus, το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το…

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΛΗΞΗ: 16/12/2011 To Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 3ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών…

Άσκηση και Υγεία

ΛΗΞΗ: 30/11/2011 Στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.ΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με…

Πληροφοριακά Συστήματα

ΛΗΞΗ:16/1/2012 Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ανακοινώνουν την έναρξη του δέκατου έκτου κύκλου σπουδών…

60 υποτροφίες για ξένους υπηκόους για μαθήματα και σεμινάρια Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

ΛΗΞΗ: 15/11/2011 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση…

80 σπουδαστές για στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνο Ρόβλια η απόφαση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για 80 σπουδαστές της…

13 θέσεις εργασίας στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης

Το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 36 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…

7 θέσεις εργασίας στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Ρέθυμνο)

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα…