Χρηματοδότηση μεταπτυχιακών σπουδών μέσω e-learning του Ε.Κ.Π.Α.από το Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) του ΕΚΠΑ…

Εργαστήρι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας και υπολογιστικής στατιστικής

Το Πρόγραμμα E-Learning “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα” σε συνεργασία με το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών του Πανεπιστημίου Αιγαίου…

Εξ΄ αποστάσεως Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, αναπτύσσει το πρόγραμμα…