Διαγωνισμός μεταξύ απόρων αριστούχων, οι οποίοι φοιτούν σε ΑΕΙ και κατάγονται από τη Λέσβο

ΛΗΞΗ: 9/12/2011 Από το  Κληροδότημα Γεωργίου Α. Βοστόνη προκηρύσσεται  διαγωνισμός για τον διορισμό δώδεκα (12) υποτρόφων, απόρων αριστούχων αποφοίτων Λυκείων, οι…

60 υποτροφίες για ξένους υπηκόους για μαθήματα και σεμινάρια Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού

ΛΗΞΗ: 15/11/2011 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.) προκηρύσσει εξήντα (60) θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων…