Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών

ΛΗΞΗ: 9/12/2011 Απευθύνεται σε Έλληνες Αρχαιολόγους (συμπεριλαμβανομένων των ειδικεύσεων της προϊστορικής, κλασσικής καθώς και της βυζαντινής Αρχαιολογίας) με σκοπό την πραγματοποίηση…

Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright για το έτος 2012 – 2013

ΛΗΞΗ: 9/2/2012 Αφορά υποτροφίες διάρκειας ενός έτους για μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χορηγούνται στους περισσότερους επιστημονικούς κλάδους, με προτεραιότητα στους…