Ετοιμο το υπ. Παιδείας να «αναγνωρίσει» τα κολέγια

Οριστική εκκαθάριση όλων των υποθέσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, υπόσχεται ως το τέλος…