Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική με ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32…

Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων (Applied Risk Management)

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» αντικατέστηστε το ΠΜΣ στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνου» 1. Διαχείριση Κεφαλαίων…

ΠΜΣ «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης προσκαλεί υποψηφίους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) «Οικονομική της Εκπαίδευσης και…

ΠΜΣ «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο…

ΕΚΠΑ: Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική (MSc in Public Law and Public Policy)

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος…

ΕΚΠΑ: Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική / International and European Governance and Politics» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης…

ΕΚΠΑ: Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία (MSc in Political Science and Sociology)

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής Επιστήμης…