Κορυφαία Μεταπτυχιακά Προγράμματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άνοιξαν οι αιτήσεις για τα κορυφαία, σύγχρονα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιχειρηματική Οικονομική με Αναλυτικές Μεθόδους (MSc in…

ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη» (Executive MBA)

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους…

ΑΠΘ: Κοινωνική – Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει την εισαγωγή, κατ’ ανώτατο  όριο, σαράντα (40) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,…

ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο» από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στην υπ’ αριθμ. 151/19- 05-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις…

Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής…

Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός: Μεσογειακά μέλλοντα – Πράσινη συμφωνία

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, στην αριθ. 14/21-5-2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος, αποφάσισε την προκήρυξη…

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ ¨Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική¨  του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Νέα Καταληκτική…

ΠΜΣ «Τεχνητή Νοημοσύνη και Οπτική Υπολογιστική»

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών και το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και…